• Svenska
  • Suomi
  • English

Om mig

Svenska

Vem är jag?

En vilja att hjälpa andra människor har alltid funnits som en naturlig del av mitt liv. Redan i tidig ålder lekte jag, som många andra barn polis. Då jag började årskurs 1 började jag också i Snappertuna FBK. Som 14-åring blev jag sjöräddare i FSRS Ekenäs Sjöräddare r.f. och då jag blev myndig utbildade jag mig till ordningsvakt. Samtidigt gick jag med i scoutverksamheten i Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare r.f. I all denna verksamhet har viljan att hjälpa andra, om det sen är genom utbildning, upprätthållande av ordning eller genom att rädda folk ur faror, varit den kraft som drivit mig.
Jag ställde upp i valet till Raseborgs fullmäktige för jag vill hjälpa till att göra Raseborg till den kommun vi vill leva och bo i. Jag vill vara med och bygga vår framtid tillsammans med er!
 

Andreas Hindrén som ytbärgare och fotograf för sjöräddningen. / Andreas Hindrén pintapelastajana ja kuvaajana meripelastuksessa. Foto: Jussi Lammi
Bild: Jussi Lammi

3 teman jag speciellt vill jobba för:

1. Utbildning

Ett ökat samarbete mellan staden, utbildningsinstitutionerna, föreningarna och företagen för att nå framgång för regionen.
 

2.Social- och hälsovård

Inom social- och hälsovården kommer det inom de närmaste åren ske stora förändringar i och med de stora reformpaketen som nu är under behandling. För att vi också i framtiden skall ha möjlighet till socialoch hälsovård, även på svenska, bör överförandet av ansvaret från kommunen till landskapen genomföras så att enskilda patienter, klienter och individer inte drabbas.
 

3. Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är mycket viktig för hela västnyland. För att vi också i framtiden skall kunna bo i staden Raseborg och att ta oss till jobben, även de utanför närregionen, bör vi ha fungerande kollektivtrafik på en rimlig kostnadsnivå.
 
Andreas Hindrén. Foto: Mikael Bäckman
Bild: Mikael Bäckman / Andreas Hindrén valkampanj 2017
 
Tack för förtroendet i Raseborgs kommunalvalet 9.4.2017! 128 rösterna räckte till en fullmäktigeplats.