• Svenska
  • Suomi
  • English

Välkommen till Andreas Hindrén!

Svenska

Andreas Hindrén

Hemort:

Ekenäs, Raseborg

Födelseort:

Ekenäs

Född:

12 mars 1992

Smeknamn:

Stefan, Ade, Hindrén och Hindreas

Studier:

2020– Tullskolan, Finland

2017 IT Tradenom examen från Yrkeshögskolan Novia i Raseborg

2014-2015 Etappis till sjukskötare på Öppna Yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia

2011 Student från Ekenäs gymnasium

2010 Ordningsvakt (uppdateringskurser 2015 och 2020 samt tilläggsutbildningar 2018)

Militärtjänstgöring:

2011-2012 Nylands Brigad, Ekenäs och Underofficersskolan i Pansio, Åbo

Fritidsintressen:

Sjöräddning år 2006-

Webbdesign år 2006-

Politik

Friluftsliv

Förtroendeuppdrag:

Raseborgs stad  - www.raseborg.fi

2021 - Fullmäktige suppleant

2018 - 2021 Mentor för ungdomsfullmäktigeledamot i Social- och hälsovårdsnämnden

2017 - 2021 Fullmäktigeledamot

2017- Medlem i Social- och hälsovårdsnämnden

2017- Medlem i Bildningsnämndens svenska sektion

2017- Medlem i Fritidsnämnden

2017- Suppleant i Bildningsnämnden

HNS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt)  - www.hus.fi
 
2017- Ersättare i fullmäktiget

SFP:s fullmäktigegrupp i Raseborg

2019 – 2021 Sekreterare

SFP i Ekenäs r.f.  - http://sfp-ekenas.surfnet.fi/

2019 - Styrelsemedlem

2019 - Webbansvarig och Ansvarig för social media

2020 - 2021 Kassör

Hangon Tullimiehet – Hangö Tullmän ry

2021- Viceordförande

FSRS Ekenäs sjöräddare r.f. - www.ekenassjoraddare.org

2010-2012, 2021– Styrelseledamot

2021- Medlemsansvarig / Medlemssekreterare

2021- Administratör för digitala plattformar

2009- Webb- och marknadsföringsansvarig

2008-2012 och 2014- Ungdomsledare

2017-2020 Beredskapsansvarig

2015-2020 Dejoureringsansvarig

2013-2020 Styrelseordförande

2012-2013 Ungdomsansvarig

2012 Skolningsansvarig

Finlands Sjöräddningssällskap (Suomen Meripelastusseura) - www.sjoraddning.fi 

2018- Medlem i beredskapsutskottet

2016- Fullmäktigeledamot (representant för Finska viken)

Finlands Sjöräddningssällskaps Sjöräddningsutbildare (Suomen Meripelastusseuran Meripelastuskouluttajat)

2018- Medlem

Finlands Sjöräddningssällskaps Ungdomsutbildare (Suomen Meripelastusseuran Nuorisokouluttajat) - nuoriso.meripelastus.fi

2015- Medlem

Langansböle dagshems föräldraförening rf

2020- Kassör

Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare r.f.

2010-2019 Webbansvarig

2018 Suppleant i styrelsen

2014-2018 Scout ungdomsledare

2017 Webbansvarig i styrelsen

2016 Materialförvaltare i styrelsen

Svenska Folkpartiet i Finland r.p.  - www.sfp.fi

2017-2019 Ordinarie fullmäktigeledamot i partifullmäktiget

WAT r.f. (We are tradenoms - studerandeförening) - wat.novia.fi

2017-2019 Styrelseledamot

2016 Styrelseordförande

NUC (Nationella Centret för Utbildningsutvärdering)  - www.karvi.fi/sv/ncu/

2017-2018 Medlem i auditeringsgrupp för auditeringen av Högskolan på Åland

SFP i Raseborg  - www.sfpraseborg.fi

2017-2018 Ersättare i kommunorganisationens styrelse

SU (Svensk ungdom) i Raseborg  - www.su.fiSU i Raseborg på Facebook

2017-2018 Styrelse vice ordförande och Social Media ansvarig

SU (Svensk ungdom) i Nyland Kretsstyrelse  - www.su.fi

2017-2018 Viceordförande

2016-2017 Ordinarie medlem

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium - www.novium.fi

2016 Medlem i Förtjänstteckenkommitén

2015-2016 (april) Medlem i Social- och Högskolepolitiska utskottet

2015 Styrelseordförande

2015 Ordförande i Finansutskottet

2015 Årsfestvärd

2014 Vice styrelseordförande och Högskolepolitiskt ansvarig

2014 Vice ordförande i Social- och Högskolepolitiska utskottet

2014 Vice ordförande i Tutorutskottet

2014 Årsfestmarskalk

2014 Medlem i Evenemangsutskottet

2013 Medlem i Tutorutskottet

2012-2013 Viceordförande för Centralvalsnämnden

2012-2013 Fullmäktigeledamot

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia) - www.novia.fi

januari 2015-juni 2016 Studeranderepresentant i aktiebolagsstyrelse

2015 Studeranderepresentant suppleant i Raseborgs enhetensledningsgrupp

2014 Studeranderepresentant i Raseborgs enhetensledningsgrupp

2014 Teammedlem i Novia University of Applied Sciences och Finlands team i CDIO Academy Barcelona, Spanien

Ekenäs Kåravdelning - EKA r.f. (studerandeförening) - www.ekenaskaravdelning.fi

2013-2015 Suppleant i styrelsen

Valgrupperingen Ektunnan (valgruppering för Studerandekåren Novium Fullmäktigeval) - www.fb.com/ektunnan/

2015 Viceordförande

2013 Ordförande

Finlands Sjöräddningssällskaps Ungdomsledningsgrupp (Suomen Meripelastusseuran Nuorisotoiminnan ohjausrymä) - nuoriso.meripelastus.fi

2011-2015 Medlem

Ah Media Bladet (tidning) - http://sites.google.com/site/ahmediabladet/

2009-2011 Chefredaktör och ansvarig utgivare

Ekenäs gymnasiums elevkårsstyrelse

2010-2011 Styrelseordförande

2009-2010 Styrelse Viceordförande

European Youth Parliaments

2010 Delegat Tammerfors, nationella session

2009 Delegat Esbo, regionala session

Ungdoms parlamentet, Riksdagen, Helsingfors

2008 Delegat från Ekenäs högstadieskola

Arbetserfarenhet:

Tullen - www.tulli.fi

2020- Tullinspektör (2020 april–)

Första hjälpen-ansvarig / Evenemangsfunktionär

2010- Första hjälpen-ansvarig (kontakta Andreas Hindrén för lista på referenser)

Webbdesign

2006- Webbdesigner och webbansvarig (för föreningar, privatpersoner och företag)

Svensk Ungdom - www.su.fi

2018-2020 Verksamhetsledare för Nyland (2018 mars-2020 december)

Ordningsvakt / Ordningsvaktsförman

2010-2020 Ordningsvakt / Ordningsvaktsförman (kontakta Andreas Hindrén för lista på referenser)

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium - www.novium.fi

2017-2018 Informationssekreterare (100 %, 2017 december-2018 mars)

2016-2017 Informationssekreterare (50 %, 2016 april-2017 november)

2015 Informationssekreterare (vikarie, 25 %, augusti-september)

2014 Informationssekreterare (vikarie, 25 %, november-december)

K-Supermarket Ekenäs-Tammisaari - http://www.k-supermarket.fi/

2009-2018 Försäljare/ Kundbetjäning

Elämäsi Adato Oy - www.elamasi.com

2016-2017 Personlig assistent (cirka 25 %, 2016 april-2017 november)

FSRS Ekenäs sjöräddare r.f. - www.ekenassjoraddare.org

2015 Marknadsförings och webbutvecklare (praktik, april-augusti)

Finlands Sjöräddningssällskap - www.meripelastus.fi

2020 Utbildarpraktikant för Räddningsteknikkurs 39 (besättningskurs) (21.8.-23.8.2020)

2019 Utbildare för (Grund) Ungdomskurs 23 (29.6-4.7.2019)

2018 Utbildarpraktikant för Räddningsteknikkurs 33 (besättningskurs) (10.8.-12.8.2018)

2018 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 22 (2.7-8.7.2018)

2018 Vicekurschef för (Grund) Ungdomskurs 21 (25.6-30.6.2018)

2018 Utbildarpraktikant för Räddningsteknikkurs 32 (besättningskurs) (4.5.-6.5.2018)

2017 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 20 (3.7-9.7.2017)

2017 Kurschef för (Grund) Ungdomskurs 19 (26.6-1.7.2017)

2016 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 18 (10.7-15.7.2016)

2016 Kurschef för (Grund) Ungdomskurs 17 (3.7-8.7.2016)

2015 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 16 (5.7-10.7.2015)

2015 Kurschef för (Grund) Ungdomskurs 15 (28.6-3.7.2015)

2014 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 14 (6.7-11.7.2014)

2014 Kurschef för (Grund) Ungdomskurs 13 (29.6-4.7.2014)

2013 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 12 (7.7-12.7.2013)

2013 Utbildare för (Grund) Ungdomskurs 11 (1.7-6.7.2013)

2012 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 10 (8.7-13.7.2012)

2011 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 8 (4.7-8.7.2011)

2011 Utbildare för (Grund) Ungdomskurs 7 (27.6-1.7.2011)

2010 Utbildare för Ungdomskurs 6 (28.6-2.7.2010)

Barnavårdsföreningen i Finland r.f. - www.bvif.fi/

2011 Barn- och ungdomsledare (april-maj)