• Svenska
  • Suomi
  • English

Välkommen till Andreas Hindrén!

Svenska

Andreas Hindrén

Hemort:

Ekenäs, Raseborg

Födelseort:

Ekenäs

Född:

12 mars 1992

Smeknamn:

Stefan, Ade, Hindrén och Hindreas

Studier:

2023 Yrkesexamen inom tullbranschen, TullskolanFinland Kouvolan Ammattiopisto, Eduko

2023 Maskinskötare examen, Aboa Mare / Axxell

2022 Skeppare i inrikestrafik examen, Aboa Mare / Axxell

2017 IT Tradenom examen från Yrkeshögskolan Novia i Raseborg

2014 - 2015 Etappis till sjukskötare på Öppna Yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia

2011 Student från Ekenäs gymnasium

2010 Ordningsvakt (uppdateringskurser 2015 och 2020 samt tilläggsutbildningar 2018)

Militärtjänstgöring:

2011 - 2012 Nylands Brigad, Ekenäs och Underofficersskolan i Pansio, Åbo

Fritidsintressen:

Sjöräddning år 2006 -

Webbdesign år 2006 -

Politik

Friluftsliv

Förtroendeuppdrag:

Andelsbanken Raseborg (OP Raseborg) – www.op.fi

2021 - Fullmäktigeledamot

Tulliliitto – Tullförbundet – www.tulliliitto.fi

2022 - Fullmäktigeledamot

Raseborgs stad  - www.raseborg.fi

2021 - Fullmäktige suppleant

2017 - 2021 Medlem i Social- och hälsovårdsnämnden

2021 Suppleant i Sektion för klientärenden

2018 - 2021 Mentor för ungdomsfullmäktigeledamot i Social- och hälsovårdsnämnden

2017 - 2021 Fullmäktigeledamot

2017 - 2021 Medlem i Bildningsnämndens svenska sektion

2017 - 2021 Medlem i Fritidsnämnden

2017 - 2021 Suppleant i Bildningsnämnden

Hangon Tullimiehet – Hangö Tullmän ry

2021 - Viceordförande

FSRS Ekenäs sjöräddare r.f. - www.ekenassjoraddare.org

2010 - 2012, 2021– Styrelseledamot

2021 - Medlemsansvarig / Medlemssekreterare

2021 - Administratör för digitala plattformar

2009 - Webb- och marknadsföringsansvarig

2008 - 2012 och 2014 - Ungdomsledare

2017 - 2020 Beredskapsansvarig

2015 - 2020 Dejoureringsansvarig

2013 - 2020 Styrelseordförande

2012 - 2013 Ungdomsansvarig

2012 Skolningsansvarig

Finlands Sjöräddningssällskap (Suomen Meripelastusseura) - www.sjoraddning.fi 

2022 - Fullmäktigeersättare (representant för Finska viken)

2016 - 2021 Fullmäktigeledamot (representant för Finska viken)

2018 - 2021 Medlem i beredskapsutskottet

Finlands Sjöräddningssällskaps Sjöräddningsutbildare (Suomen Meripelastusseuran Meripelastuskouluttajat)

2018 - Medlem

Finlands Sjöräddningssällskaps Ungdomsutbildare (Suomen Meripelastusseuran Nuorisokouluttajat) - nuoriso.meripelastus.fi

2015 - Medlem

Langansböle dagshems föräldraförening rf

2020 - Kassör

SFP i Ekenäs r.f.  - http://sfp-ekenas.surfnet.fi/

2019 - 2021 Styrelsemedlem

2019 - 2021 Webbansvarig och Ansvarig för social media

2020 - 2021 Kassör

Kårkulla samkommun  - www.karkulla.fi
 
2021 Ersättare i fullmäktiget

SU (Svensk ungdom) i Raseborg  - www.su.fiSU i Raseborg på Facebook

2021 - Styrelsemedlem

2017 - 2018 Styrelse vice ordförande och Social Media ansvarig

HUS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt)  - www.hus.fi
 
2017 - 2021 Ersättare i fullmäktiget

SFP:s fullmäktigegrupp i Raseborg

2019 – 2021 Sekreterare

Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare r.f.

2010 - 2019 Webbansvarig

2018 Suppleant i styrelsen

2014 - 2018 Scout ungdomsledare

2017 Webbansvarig i styrelsen

2016 Materialförvaltare i styrelsen

Svenska Folkpartiet i Finland r.p.  - www.sfp.fi

2017 - 2019 Ordinarie fullmäktigeledamot i partifullmäktiget

WAT r.f. (We are tradenoms - studerandeförening) - wat.novia.fi

2017 - 2019 Styrelseledamot

2016 Styrelseordförande

NUC (Nationella Centret för Utbildningsutvärdering)  - www.karvi.fi/sv/ncu/

2017 - 2018 Medlem i auditeringsgrupp för auditeringen av Högskolan på Åland

SFP i Raseborg  - www.sfpraseborg.fi

2017 - 2018 Ersättare i kommunorganisationens styrelse

SU (Svensk ungdom) i Nyland Kretsstyrelse  - www.su.fi

2017 - 2018 Viceordförande

2016 - 2017 Ordinarie medlem

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium - www.novium.fi

2016 Medlem i Förtjänstteckenkommitén

2015 - 2016 (april) Medlem i Social- och Högskolepolitiska utskottet

2015 Styrelseordförande

2015 Ordförande i Finansutskottet

2015 Årsfestvärd

2014 Vice styrelseordförande och Högskolepolitiskt ansvarig

2014 Vice ordförande i Social- och Högskolepolitiska utskottet

2014 Vice ordförande i Tutorutskottet

2014 Årsfestmarskalk

2014 Medlem i Evenemangsutskottet

2013 Medlem i Tutorutskottet

2012 - 2013 Viceordförande för Centralvalsnämnden

2012 - 2013 Fullmäktigeledamot

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia) - www.novia.fi

januari 2015 - juni 2016 Studeranderepresentant i aktiebolagsstyrelse

2015 Studeranderepresentant suppleant i Raseborgs enhetensledningsgrupp

2014 Studeranderepresentant i Raseborgs enhetensledningsgrupp

2014 Teammedlem i Novia University of Applied Sciences och Finlands team i CDIO Academy Barcelona, Spanien

Ekenäs Kåravdelning - EKA r.f. (studerandeförening) - www.ekenaskaravdelning.fi

2013 - 2015 Suppleant i styrelsen

Valgrupperingen Ektunnan (valgruppering för Studerandekåren Novium Fullmäktigeval) - www.fb.com/ektunnan/

2015 Viceordförande

2013 Ordförande

Finlands Sjöräddningssällskaps Ungdomsledningsgrupp (Suomen Meripelastusseuran Nuorisotoiminnan ohjausrymä) - nuoriso.meripelastus.fi

2011 - 2015 Medlem

Ah Media Bladet (tidning) - http://sites.google.com/site/ahmediabladet/

2009 - 2011 Chefredaktör och ansvarig utgivare

Ekenäs gymnasiums elevkårsstyrelse

2010 - 2011 Styrelseordförande

2009 - 2010 Styrelse Viceordförande

European Youth Parliaments

2010 Delegat Tammerfors, nationella session

2009 Delegat Esbo, regionala session

Ungdoms parlamentet, Riksdagen, Helsingfors

2008 Delegat från Ekenäs högstadieskola

Arbetserfarenhet:

Tullen - www.tulli.fi

2020 - Tullinspektör i sjötullen (2020 april–)

Första hjälpen-ansvarig / Evenemangsfunktionär

2010 - Första hjälpen-ansvarig (kontakta Andreas Hindrén för lista på referenser)

Webbdesign

2006 - Webbdesigner och webbansvarig (för föreningar, privatpersoner och företag)

Svensk Ungdom - www.su.fi

2018 - 2020 Verksamhetsledare för Nyland (2018 mars-2020 december)

Ordningsvakt / Ordningsvaktsförman

2010 - 2020 Ordningsvakt / Ordningsvaktsförman (kontakta Andreas Hindrén för lista på referenser)

Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium - www.novium.fi

2017 - 2018 Informationssekreterare (100 %, 2017 december - 2018 mars)

2016 - 2017 Informationssekreterare (50 %, 2016 april - 2017 november)

2015 Informationssekreterare (vikarie, 25 %, augusti - september)

2014 Informationssekreterare (vikarie, 25 %, november - december)

K-Supermarket Ekenäs-Tammisaari - http://www.k-supermarket.fi/

2009 - 2018 Försäljare/ Kundbetjäning

Elämäsi Adato Oy - www.elamasi.com

2016 - 2017 Personlig assistent (cirka 25 %, 2016 april - 2017 november)

FSRS Ekenäs sjöräddare r.f. - www.ekenassjoraddare.org

2015 Marknadsförings och webbutvecklare (praktik, april - augusti)

Finlands Sjöräddningssällskap - www.meripelastus.fi

2023 Utbildare för Räddningsteknikkurs 50 (besättningskurs) (16.6. - 18.6.2023)

2023 Båtutbildarpraktikant för Räddningsteknik fortsättningskurs 25 (besättningskurs) (2.6. - 4.6.2023)

2023 Utbildare, virvekommunikation för Kimitoöns Sjöräddare  (6.3.2023)

2021 Utbildare, lokal sjöräddningsutbildning, Sisä-Savo  (6.6.2021)

2020 Utbildarpraktikant för Räddningsteknikkurs 41 (besättningskurs) (25.9. - 27.9.2020)

2020 Utbildarpraktikant för Räddningsteknikkurs 39 (besättningskurs) (21.8. - 23.8.2020)

2019 Utbildare för (Grund) Ungdomskurs 23 (29.6. - 4.7.2019)

2018 Utbildarpraktikant för Räddningsteknikkurs 33 (besättningskurs) (10.8. - 12.8.2018)

2018 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 22 (2.7. - 8.7.2018)

2018 Vicekurschef för (Grund) Ungdomskurs 21 (25.6. - 30.6.2018)

2018 Utbildarpraktikant för Räddningsteknikkurs 32 (besättningskurs) (4.5. - 6.5.2018)

2017 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 20 (3.7. - 9.7.2017)

2017 Kurschef för (Grund) Ungdomskurs 19 (26.6. - 1.7.2017)

2016 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 18 (10.7. - 15.7.2016)

2016 Kurschef för (Grund) Ungdomskurs 17 (3.7. - 8.7.2016)

2015 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 16 (5.7. - 10.7.2015)

2015 Kurschef för (Grund) Ungdomskurs 15 (28.6. - 3.7.2015)

2014 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 14 (6.7. - 11.7.2014)

2014 Kurschef för (Grund) Ungdomskurs 13 (29.6. - 4.7.2014)

2013 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 12 (7.7. - 12.7.2013)

2013 Utbildare för (Grund) Ungdomskurs 11 (1.7. - 6.7.2013)

2012 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 10 (8.7. - 13.7.2012)

2011 Utbildare för (Fortsättnings) Ungdomskurs 8 (4.7. - 8.7.2011)

2011 Utbildare för (Grund) Ungdomskurs 7 (27.6. - 1.7.2011)

2010 Utbildare för Ungdomskurs 6 (28.6. - 2.7.2010)

Barnavårdsföreningen i Finland r.f. - www.bvif.fi/

2011 Barn- och ungdomsledare (april - maj)