• Svenska
 • Suomi
 • English

Felmeddelande

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseCondition::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 1652 of /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/database/query.inc).
 • Deprecated function: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated i drupal_http_request() (rad 1022 av /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/common.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated i InstagramRequest->parse_response() (rad 133 av /home/int42596/public_html/andreas/ah/sites/all/modules/instagram_block/instagram_block.lib.php).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated i url_is_external() (rad 2393 av /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated i url_is_external() (rad 2395 av /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated i url() (rad 2311 av /home/int42596/public_html/andreas/ah/includes/common.inc).

Val 2022

Svenska

Kandidat 629 i Västra Nylands välfärdsområde 23.1.2022

Säkerhet, trygghet och omsorg är teman som ligger mig varmt om hjärtat.
Social- och hälsovårdstjänster samt räddningsverksamheten på land och till havs, skall ha tillräckliga resurser, finnas nära dig och fungera på båda inhemska språken!
 
 

Hjälp och vård, både på svenska och finska, ska vara en självklarhet

Då man är i behov av hjälp eller vård, är man oftast i en väldigt sårbar situation. Risken för att man har svårare att kommunicera på andra språk än sitt modersmål ökar, då stressen eller hjälplösheten tar tag om en person. Jag vill jobba för att man skall få hjälp och vård både på svenska och finska.
Jag vill hjälpa! Hjälp mig genom att rösta!
 
 
 

Säkerheten och tryggheten bör säkras

Räddningsverksamheten på land och till havs, skall ha tillräckliga resurser och finnas nära dig!
Räddningsverksamheten, inkluderande såväl frivilliga, halvordinarie, ordinarie, första vårdare, första delvård, sjöräddningen, samt övriga föreningar inom området för Vapepa (Frivilliga räddningstjänsten), har en viktig betydelse för säkerheten i vårt området.
Västra Nylands räddningsverk kommer fortsättningsvis att operera på området, fast nu under välfärdsområdets administration. Jag hoppas och vill jobba för att servicen och verksamheten förblir bra där det fungerar, och blir bättre där det finns möjlighet för det. Vi har inte råd med att försvaga denna sektor. Jag vet att jag kan bidra med erfarenheter, kunskap och kontakter, men jag är mycket medveten om att de saker jag inte känner till, så vill jag gärna lära mig mer om.
Jag vill hjälpa! Hjälp mig genom att rösta!
 

 

Tillräckliga resurser och nära dig

Avstånden på Västra Nylands välfärdområde är långa, och därför bör vi extra noga se till att avstånden inte blir längre!
Raseborgs och Lojo sjukhusen spelar en viktig roll för oss som bor i den västra delen av vårt välfärdsområde.
Jag vill hjälpa! Hjälp mig genom att rösta!